آموزش
  • چگونه رادیاتور را هواگیری کنیم

    اگر رادیاتورها به خوبی گرم نکردند ممکن است مشکل کوچک هواگیری داشته باشند خیلی از ما از شوفاژ یا پکیج برای ...

    اگر رادیاتورها به خوبی گرم نکردند ممکن است مشکل کوچک هواگیری داشته باشند خیلی از ما از شوفاژ یا پکیج برای گرم کردن خانه استفاده می کنیم که با گرم کردن آب و به جریان انداختن آن در رادیاتورها خانه را گر ...

    ادامه مطلب