تعریف خوشبینی
  • لطفاً خوشبین باشید!

    وضع خوشبین‌ها در زمینه‌های گوناگون بهتر از بدبین‌ها است‎ بررسی‌ها نشان داده که وضع خوشبین‌ها در زمینه‌های ...

    وضع خوشبین‌ها در زمینه‌های گوناگون بهتر از بدبین‌ها است‎ بررسی‌ها نشان داده که وضع خوشبین‌ها در زمینه‌های گوناگون بهتر از بدبین‌ها است. آنها در پیش‌بینی‌های شغلی بهتر از بدبین‌ها هستند، وضع سلامتی‌شان ...

    ادامه مطلب