۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ساعت‌های هوشمند مطابق پیش‌بینی‌ها جلو نمی‌روند