قتل به خاطر حرف مردم!
  • قتل به خاطر حرف مردم!

          خراسان:پلیس در تعقیب جوان ۲۴ساله ای است که به ادعای مادرش به خاطر حرف مردم خواهر خود را به قتل رسان ...

          خراسان:پلیس در تعقیب جوان ۲۴ساله ای است که به ادعای مادرش به خاطر حرف مردم خواهر خود را به قتل رسانده و متواری شده است.به گزارش خراسان، چند روزی بود که زن جوان پس از گذشت دوماه از رفتن ناگهانی ا ...

    ادامه مطلب