نمایشگاه نقاشی خط اساتید مشهد در گالری رادین مشهد برپا شد