گیربکس وان

 

 

 

 

 

سرویس‌ های دوره‌ ای گیربکس

سرویس‌ های دوره‌ ای گیربکس نیز مانند سایر اجزای خودرو نیاز به بازدید های دوره ای دارد.

سرویس های دوره ای بنا به توصیه کمپانی سازنده وابسته به کارکرد کیلومتر یا زمان باید صورت گیرد.

تعویض روغن، فیلتر و سرویس‌ های دوره‌ ای گیربکس اتوماتیک به موقع، رانندگی اصولی و آگاهی نسبی از عملکرد گیربکس، نقش مهمی در افزایش طول عمر قطعات گیربکس دارد.

لازم به توضیح است زمان توصیه شده برای تعویض روغن و سرویس‌ های دوره‌ ای گیربکس اتوماتیک بین ۲۰۰۰۰ کیلومتر تا ۶۰۰۰۰ کیلومتر میباشد.

لازم به ذکر است یکی از عوامل تایین زمان تعویض روغن و سرویس‌ های دوره‌ ای ، شرایط رانندگی میباشد.

برای مثال رانندگی در ترافیک باعث افزایش دمای روغن و کاهش عمر آن میشود.لذا توصیه ما به هموطنان تهرانی تعویض روغن گیربکس بین ۲۰۰۰۰کیلومتر تا ۳۰۰۰۰کیلومتر میباشد.

سرویس‌ های دوره‌ ای گیربکس

سرویس‌ های دوره‌ ای گیربکس

 

 

دکمه بازگشت به بالا