سفر بیش از ۵.۵ میلیون مسافر از طریق جاده‌ به خراسان رضوی