سفر پوتین به ایران
  • سفر پوتین به تهران (+عکس)

    هواپیمای حامل پوتین ظهر دوشنبه در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست. او برای حضور در نشست سران کشورهای ص ...

    هواپیمای حامل پوتین ظهر دوشنبه در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست. او برای حضور در نشست سران کشورهای صادرکننده گاز به تهران آمده است. پوتین وارد تهران شد. هواپیمای حامل پوتین ظهر امروز در فرودگاه م ...

    ادامه مطلب