شیلنگ فروشی در شهر مشهد
  • شیلنگ مرکزی

        بورس انواع شیلنگ های صنعتی،فشار قوی،هیدرولیک و پنوماتیک فنردار مواد غذایی و بهداشتی شیلنگ های نخ ...

        بورس انواع شیلنگ های صنعتی،فشار قوی،هیدرولیک و پنوماتیک فنردار مواد غذایی و بهداشتی شیلنگ های نخ دار گاز،ینزین و گازوئیل   ...

    ادامه مطلب