لزوم برگزاری مستمر رقابت‌های سطح بالایی همچون مسابقات بین‌المللی جام فردوسی در مشهد