کبابسرای سجاد

 

 

 

 

 

 

 

 

کباب در حضور مشتری با ۳۵ سال سابقه فعالیت
استفاده از مواد اولیه تازه و به روز
شله و حلیم همه روز در ماه مبارک رمضان
در ایام سال جمعه ها صبح حلیم ممتاز
کوبیده گوسفندی و گوساله
کوبیده گوسفندی
میکس
جوجه پاچین