گل آونگ

 

گل آونگ

ارائه انواع گل های شاخه بریده ومصنوعی
ارائه انواع گیاهان آپارتمانی
قبول سفارشات انواع ماشین عروس و دسته گل عروس
قبول سفارشات انواع دیزاین همایش ها و سمینارها
میوه آرایی
سبدگل و تاج گل های مناسبتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خیابان عدل خمینی -نبش امام خمینی ۷۲ -گل آونگ
 ۰۵۱-۳۸۵۵۶۷۱۷
۰۹۱۵۸۷۹۱۲۸۲-۰۹۱۵۵۸۲۷۶۱۱
جاودان