وضعیت آب و هوای استان‌های کشور + جدول

 

 

سامانه بارشی امروز از غرب و شمال غرب وارد کشور شده که این امرسبب افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد و در مناطق مستعد نیز بارش بصورت تگرگ باشد.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان،بر اساس داده های هواشناسی بتدریج از اواسط امروز سامانه بارشی دیگری از شرق مدیترانه به سمت ایران انتقال می یابد و انتظار می رود از امروز شمال غرب ، دامنه های غربی البرز و غرب کشور با افزایش ابر ورگبار و رعد و برق و وزش باد مواجه شود.

 

 اخباراجتماعی  ,خبرهای  اجتماعی ,هواشناسی

همچنین به سبب وزش باد شدید احتمال شکل گیری توده گردوخاک طی دو روز آینده در استان های نوار غربی کشور وجود دارد.

شدت بارش این سامانه امروز در استانهای کردستان، کرمانشاه ، ایلام ، لرستان ، زنجان و همچنین در دامنه های جنوبی البرز غربی و روز یکشنبه در استانهای خوزستان ، کردستان، کرمانشاه ،لرستان ، ایلام ، همدان ، زنجان ،کهگیلویه و بویر احمد ، چهار محال و بختیاری و همچنین در دامنه های البرزپیش بینی می  شود.

گفتنی است که  در ارتفاعات و جاده های کوهستانی غرب و شمال غرب و ارتفاعات البرز بارش به شکل برف و گاهی با وزش باد شدید همراه با کولاک برف خواهد بود.

ورود سامانه بارشی از غرب
بر اساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، طی امروز یک سامانه بارشی از غرب و شمال غرب وارد کشور خواهد شد که سبب می شود ابتدا در این مناطق افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد و در مناطق مستعد بارش بصورت تگرگ شاهد باشیم و سپس با کمی تاخیر این وضعیت را در دامنه های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر و بخشهایی از شمال شرق کشورخواهیم داشت. در روز یکشنبه دامنه بارشها بیشتر شده و علاوه بر مناطق ذکر شده، در مناطقی از جنوب، جنوب غرب و مرکز کشور نیز شاهد افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد و در برخی نقاط بارش تگرگ خواهیم بود.

همچنین به سبب وزش باد شدید، انتظار شکل گیری توده گردوخاک را طی دو روز آینده در استانهای واقع در جنوب غرب و غرب کشور خواهیم داشت. در روز دوشنبه، بارشها بیشتر در نوار غربی کشور تداوم خواهد داشت و از شدت آن در باقی مناطق ذکر شده کاسته خواهد شد. شدت بارش سامانه مذکور در روز شنبه در استانهای کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، زنجان و همچنین در دامنه های جنوبی البرز غربی و مرکزی و روز یکشنبه در استانهای خوزستان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، همدان، زنجان، کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری و همچنین در دامنه های البرز پیش بینی می شود که این بارشها در ارتفاعات و جاده های کوهستانی غرب و شمال غرب و ارتفاعات البرز به شکل برف و گاهی با وزش باد شدید،همراه با کولاک برف خواهد بود.

 

استان هاپیش بینی وضعیت آب و هوای امروزبیشینه دما

امروز

کمینه دما

امروز

پیش بینی وضعیت آب و هوای فردابیشینه  دما

فردا

کمینه دما

فردا

آذربایجان شرقینیمه ابری تا ابری درپاره ای نقاط رگبارورعدوبرق و وزش باد۱۴۷نیمه ابری تا ابری درپاره ای نقاط بارش باران و

برف و وزش باد

۸۳
آذربایجان غربینیمه ابری تا ابری درپاره ای نقاط رگبارورعدوبرق و وزش باد۱۴۷نیمه ابری تا ابری درپاره ای نقاط بارش باران و

برف و وزش باد

۷۲
اردبیلیمه ابری تا ابری درپاره ای نقاط رگبارورعدوبرق و وزش باد۱۶۹نیمه ابری تا ابری درپاره ای نقاط بارش باران و

برف و وزش باد

۱۰۴
اصفهانکمی ابری گاهی وزش باد دربعدازظهر نیمه ابری۲۱۸کمی ابری بتدریج نیمه ابری و بارش پراکنده و وزش باد۲۰۱۰
البرزنیمه ابری تا ابری گاهی رگبارورعدوبرق و وزش

باد واحتمال تگرگ در ارتفاعات بارش برف

۱۶۶نیمه ابری تا ابری گاهی رگبارورعدوبرق و وزش باد واحتمال تگرگ در ارتفاعات بارش برف۱۳۹
ایلامنیمه ابری تا ابری همراه با رگبارورعدوبرق درپاره ای نقاط بادوگردوخاک۱۵۹نیمه ابری تا ابری همراه با رگبارورعدوبرق درپاره ای نقاط بادوگردوخاک۱۱۶
بوشهرکمی ابری گاهی وزش باد۲۶۱۶کمی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد و بارش پراکنده۲۴۱۷
تهراننیمه ابری تا ابری گاهی رگبارورعدوبرق و وزش باد واحتمال تگرگ در ارتفاعات بارش برف۱۹۱۲نیمه ابری تا ابری گاهی رگبارورعدوبرق و وزش باد واحتمال تگرگ در ارتفاعات بارش برف۱۵۱۰
چهارمحال بختیاریکمی ابری گاهی وزش باد اوایل شب نیمه ابری۲۱۴نیمه ابری تا ابری گاهی رگبارورعدوبرق درپاره ای نقاط تگرگ۱۶۱
خراسان جنوبیکمی ابری دربعدازظهر وزش باد درپاره ای نقاط بادوگردوخاک۲۳۴کمی ابری دربعدازظهر وزش باد در شهرهای جنوبی بادوگردوخاک۲۵۶
خراسان رضویکمی ابری اوایل شب نیمه ابری در شهرهای جنوبی وزش بادشدید۲۴۸کمی ابری تا نیمه ابری و بارش پراکنده و وزش باد۲۲۱۱
خراسان شمالیکمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر همراه با بارش پراکنده گاهی وزش باد۲۳۵نیمه ابری تا ابری و بارش پراکنده و وزش باد۲۱۸
خوزستانکمی ابری در شهرهای شمالی نیمه ابری و رگبارورعدوبرق در شهرهای جنوبی بادوگردوخاک۳۰۱۵نیمه ابری تا ابری و رگبارورعدوبرق در شهرهای جنوبی بادوگردوخاک در شهرهای شمالی تگرگ۲۴۱۷
زنجاننیمه ابری تا ابری گاهی رگبارورعدوبرق و وزش باد واحتمال تگرگ در ارتفاعات بارش برف۱۶۶نیمه ابری تا ابری گاهی رگبارورعدوبرق و وزش باد واحتمال تگرگ در ارتفاعات بارش برف۱۲۷
سمناننیمه ابری و وزش باد در شهرهای شمالی بارش پراکنده۲۰۱۰ابری همراه با رگبارورعدوبرق گاهی وزش باد در ارتفاعات بارش برف۱۵۸
سیستان و بلوچستانکمی ابری دربعدازظهر بادوگردوخاک۲۵۶کمی ابری گاهی بادوگردوخاک۲۷۸
فارسکمی ابری گاهی وزش باد۲۴۵نیمه ابری گاهی وزش باد در شهرهای شمالی رگبارورعدوبرق۲۳۷
قزویننیمه ابری تا ابری گاهی رگبارورعدوبرق و وزش باد واحتمال تگرگ در ارتفاعات بارش برف۱۶۶نیمه ابری تا ابری گاهی رگبارورعدوبرق و وزش باد واحتمال تگرگ در ارتفاعات بارش برف۱۱۴
قمنیمه ابری گاهی وزش باد دربعدازظهر بارش پراکنده۲۵۷نیمه ابری تا ابری درپاره ای نقاط رگبارورعدوبرق۱۶۸
کردستاننیمه ابری تا ابری همراه با رگبارورعدوبرق و وزش باد واحتمال تگرگ۱۴۷نیمه ابری تا ابری همراه با رگبارورعدوبرق و وزش باد درپاره ای نقاط تگرگ۱۲۵
کرمانصاف دربعدازظهر وزش بادشدید۲۷۳صاف دربعدازظهر وزش بادشدید۲۸۵
کرمانشاهنیمه ابری تا ابری همراه با رگبارورعدوبرق درپاره ای نقاط بادوگردوخاک واحتمال تگرگ۱۳۴نیمه ابری تا ابری همراه با رگبارورعدوبرق درپاره ای نقاط بادوگردوخاک واحتمال تگرگ۱۱۳
کهکیلویه و بویراحمدکمی ابری گاهی وزش باد اوایل شب نیمه ابری۲۱۴نیمه ابری تا ابری گاهی رگبارورعدوبرق درپاره ای نقاط تگرگ۱۸۷
گلستانکمی ابری اوایل شب نیمه ابری و بارش پراکنده۲۶۹نیمه ابری تا ابری و بارش باران واحتمال رعدوبرق۲۰۷
گیلاننیمه ابری تا ابری همراه با بارش پراکنده۲۵۱۹نیمه ابری تا ابری و بارش باران واحتمال رعدوبرق۱۸۱۱
لرستاننیمه ابری تا ابری همراه با رگبارورعدوبرق و وزش باد۱۶۵نیمه ابری تا ابری همراه با رگبارورعدوبرق و وزش باد واحتمال تگرگ۱۵۴
مازندرانکمی ابری بتدریج افزایش ابر دربعدازظهر بارش پراکنده۲۶۱۴نیمه ابری تا ابری و بارش باران واحتمال رعدوبرق۲۰۱۰
مرکزینیمه ابری بتدریج افزایش ابر دربعدازظهر بارش پراکنده و وزش باد۱۵۶نیمه ابری تا ابری درپاره ای نقاط رگبارورعدوبرق و وزش باد۱۳۴
هرمزگانکمی ابری درپاره ای نقاط غبارمحلی گاهی وزش باد۳۱۱۶کمی ابری درپاره ای نقاط غبارمحلی گاهی وزش باد۳۰۱۶
همداننیمه ابری بتدریج افزایش ابر دربعدازظهر بارش پراکنده و وزش باد۱۳۵نیمه ابری تا ابری درپاره ای نقاط رگبارورعدوبرق و وزش باد۱۰۳
یزدکمی ابری گاهی وزش باد۲۷۱۱کمی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد۲۸۱۳

 

منبع:  باشگاه  خبرنگاران              

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − پنج =