داشتن دوست
  • دوستی تان چقدر می ارزد؟

    دوستی متعادل،رمز موفقیتِ یک رابطه ی دوست داشتنی و پایدار است.   تو تا کجا حاضری در این دنیا غرق شوی؟ ...

    دوستی متعادل،رمز موفقیتِ یک رابطه ی دوست داشتنی و پایدار است.   تو تا کجا حاضری در این دنیا غرق شوی؟ آیا دوستانت تو را دوستی فداکار می دانند یا برعکس، آن ها همیشه برای تو فداکاری کرده اند؟ تو و د ...

    ادامه مطلب