دانش‌آموخته دانشگاه تهران طراح برتر خودرو در سال ۲۰۱۷ شد