درخواست برانکو برای پیدا کردن حریف آسان در بازی دوم