درمان دارویی اوتیسم
  • اُتیسم بیماری نیست!

    اُتیسم بیماری نیست و با چندین جلسه محدود و دارای زمان مشخص قابل درمان نخواهد بود عضو هیئت علمی دانشگاه عل ...

    اُتیسم بیماری نیست و با چندین جلسه محدود و دارای زمان مشخص قابل درمان نخواهد بود عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: اُتیسم بیماری نیست و با چندین جلسه محدود و دارای زمان مشخص قابل درمان نخواه ...

    ادامه مطلب