درمان رایگان بیماران بی‌بضاعت مبتلا به "تومور مغزی" در بیمارستان رضوی مشهد‌