درگذشت همایون بهزادی
  • سرطلایی فوتبال ایران درگذشت

    کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران بامداد امروز دارفانی را وداع گفت.  همایون بهزادی معروف به سرطلایی ایران ...

    کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران بامداد امروز دارفانی را وداع گفت.  همایون بهزادی معروف به سرطلایی ایران بامداد امروز به دلیل کسالتی که سالها آن را متحمل بود دارفانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت. ...

    ادامه مطلب