درگیری های استان حسکه سوریه
  • حیوانات داعشی!/تصاویر

    گروه تروریستی داعش از حیوان های انتحاری در درگیری های استان حسکه سوریه استفاده کرد. رسانه های سوری خبر دا ...

    گروه تروریستی داعش از حیوان های انتحاری در درگیری های استان حسکه سوریه استفاده کرد. رسانه های سوری خبر دادند که گروه تروریستی داعش در درگیری با نیروهای مردمی کرد در استان حسکه از حیوان های بمب گذاری ش ...

    ادامه مطلب