دریافت "حق سرویس" به‌صورت مجزا در رستوران‌های خراسان‌رضوی "غیرمجاز" است‌