دریاچه میشیگان
  • خطرناک ترین آب های جهان !

    اکثر مردم نمیتوانند تعطیلات را بدون حضور در نزدیکی دریاچه ها تصور کنند.اما آب های خطرناک مثل دریاچه میشیگ ...

    اکثر مردم نمیتوانند تعطیلات را بدون حضور در نزدیکی دریاچه ها تصور کنند.اما آب های خطرناک مثل دریاچه میشیگان می تواند برای آنها مرگبار باشد. ما می خواهیم به بررسی مکان های مختلفی روی زمین بپردازیم که ز ...

    ادامه مطلب