در وطن خویش، غریب هستیم/ در بجنورد به میدان نمی‌رویم