دستبافته های سنتی
  • هنر جاجیم بافی

    جاجیم دست بافته ای است تارنما ( معمولا داراي نقوش لوزي و راه راه) كه با استفاده از نخ‌های رنگین و ظریف پش ...

    جاجیم دست بافته ای است تارنما ( معمولا داراي نقوش لوزي و راه راه) كه با استفاده از نخ‌های رنگین و ظریف پشمی یا پنبه‌ای یا آمیزه‌ای از این دو بافته مي شود.   جاجیم‌بافی به عنوان یکی از صنایع دستی ...

    ادامه مطلب