دستورالعمل تسهیل سرمایه‌گذاری در مشهد تدوین می‌شود