دستورالعمل پیشگیری از وقوع حادثه به مدیران هیئات‌ مذهبی مشهد ابلاغ شد