دستور پرداخت اولین مرحله تسهیلات کنسرسیوم به شرکت پدیده شاندیز صادر شد