سرمایه خراسانی‌ها در میان بیابان رها شده/طرح فروش اقساطی در مشهد اجرایی نشد