سرمایه در گردش مهم‌ترین مشکل تولید لوازم خانگی در خراسان رضوی است