سعیدی‌کیا: بعد از مشخص شدن وضعیت مقصران پلاسکو عذرخواهی انجام می شود