سفره‌هاي نذري
  • سفره بی‌بی سه شنبه

      سفره‌هاي نذري را مي‌توان تمثيل و نمادي از بهشت دانست. خاستگاه اين سفره‌ها دوران ماقبل تاريخ ايران ...

      سفره‌هاي نذري را مي‌توان تمثيل و نمادي از بهشت دانست. خاستگاه اين سفره‌ها دوران ماقبل تاريخ ايران است که بر طبق اين قصه‌ها و افسانه‌ها، نظام‌هاي جادويي وجود داشته که الهه‌هاي مادر در آن نظام قا ...

    ادامه مطلب