سقف تعهدات بیمه نامه
  • دیه تصادف زن و مرد برابر شد

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که پرداخت خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین در ح ...

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که پرداخت خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین در حوادث رانندگی تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کنند.  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز ...

    ادامه مطلب