سقوط هواپیمای ATR تهران - یاسوج در دناکوه سمیرم/ سرنوشت مسافران مشخص نیست