سلامت کلیه ها
  • چرا کلیه ها درد می گیرند؟

    لیمو ترش تازه بخورید. این کار، خطر ابتلا به سنگ کلیه را کاهش می‌دهد هر آدم سالمی دو کلیه به شکل لوبیا، به ...

    لیمو ترش تازه بخورید. این کار، خطر ابتلا به سنگ کلیه را کاهش می‌دهد هر آدم سالمی دو کلیه به شکل لوبیا، به رنگ قرمز مایل به قهوه‌ای و به اندازه مشت بسته ی خودش دارد. کلیه‌ها در طرفین ستون مهره‌ها و زیر ...

    ادامه مطلب