سمینار تخصصی دارو شناسی برای نخستین بار در مشهد برگزار می‌شود