سناتور استرالیایی از پادَری ترامپ رونمایی کرد + تصویر