سهامداران خرد و مردمی "پدیده" در اولویت پرداخت دیون/فاز نخست برقی‌کردن قطار تهران - مشهد به‌زودی اجرایی می‌شود