سوء مصرف مواد
  • ۱۱ اصل در پیشگیری از مواد مخدر

    برنامه‌های پیشگیری باید متناسب با مواد رایج در یک محله یا شهر صورت پذیرد در مورد مقاوم سازی كودكان و نوجو ...

    برنامه‌های پیشگیری باید متناسب با مواد رایج در یک محله یا شهر صورت پذیرد در مورد مقاوم سازی كودكان و نوجوانان سازمان جهانی بهداشت ، پیشگیری را در سه سطح ، این گونه تعریف کرده است : ۱) پیشگیری نوع اول ...

    ادامه مطلب