سیاه جامگان- ذوب آهن؛ دیدار پرماجرا در ثامن کلید می‌خورد