سی ان ان: اوباما توافق هسته ای را یكی از دستاوردهای مهم دوران خود برشمرد