شرایط حضور نماینده هندبال خراسان‌رضوی در لیگ برتر فراهم نشد