شهرک‌های صنعتی خراسان‌رضوی به قبرستان‌ اهالی صنعت تبدیل شدند /۱۰۰۰۰ شغل در پرونده پدیده از بین رفت