شوک در آستانه دربی؛ بازیکنان پرسپولیس حاضر به تمرین نشدند