شکست پدیده مقابل ذوب آهن/شاگردان گل‌محمدی در رده ششم باقی ماند‌ند