لزوم تغییر در ساختار دانشگاه برای حضور در جمع 200 دانشگاه برتر جهان