لغو اعزام‌های تیم ملی سافت‌بال، زحمات یکساله‌ام را به باد داد