داعش در تایلند
  • داعش در تایلند

    «سانگپول واتانچای» سخنگوی معاون پلیس تایلند، به خبرنگاران گفت: تا کنون این تنها خبری از سازمان اطلاعات رو ...

    «سانگپول واتانچای» سخنگوی معاون پلیس تایلند، به خبرنگاران گفت: تا کنون این تنها خبری از سازمان اطلاعات روسیه بوده است که باید ثابت شود. هنوز هیچ مدرکی در رابطه با صحت آن در دست نداریم. لطفا خیالتان در ...

    ادامه مطلب