دستگاه‌های اجرایی به موضوع مشهد ۲۰۱۷ توجه کنند/ اختصاص ۳۷۰ میلیون دلار اعتبار به ۸ طرح صنعتی استان