سن امید به زندگی در خراسان رضوی افزایش یافت/ ۶۰ درصد نخبگان خراسان رضوی را بانوان تشکیل می‌دهند