سیاه‌جامگان - سپیدرود رشت؛ نبرد برای رسیدن به نخستین پیروزی در لیگ هفدهم